enzo_sen

Všeobecné výhlásenie

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti Nostalgia Cassovia Oldtimer súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Nostalgia Cassovia Oldtimer. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Nostalgia Cassovia Oldtimer zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Nostalgia Cassovia Oldtimer si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti Nostalgia Cassovia Oldtimer alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Nostalgia Cassovia Oldtimer. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Nostalgia Cassovia Oldtimer.