Kontakt

 

Kontakt

Roman Kojecký
organizátor podujatia
info@cassoviaoldtimer.sk

+421 905 712 777

 

Július Cako
riaditeľ podujatia
info@cassoviaclassic.sk

+421 905 533 164

 

Peter Keruľ
traťový komisár
tratovykomisar@cassoviaclassic.sk

+421 905 564 330

 

Miroslav Kollár
technický komisár
technickykomisar@cassoviaclassic.sk

+421 905 494 104

 

Korešpondenčná adresa:
Cassovia Classic o.z.
Rampová 30
040 01 Košice

IČO: 50 545 086
DIČ: 212 398 302